Opłatę należy uiścić w Punkcie Obsługi Klienta Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu lub dokonać przelewu na nr konta:

Bank NBP O/O Wrocław   39 1010 1674 0027 0122 3100 0000

W przypadku opłat za inne, niewymienione zadania, prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Obsługi Klienta pod nr (71) 322 50 37 wew. 25.

Poniższe opłaty są cenami brutto, opracowanymi na podstawie cen netto z załącznika do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz.U. 2014, poz. 1210).