Określenie grupy gleby:

  • Metoda „palcowa”

Jest to metoda polegająca na organoleptycznym sposobie określania kategorii agronomicznej badanej gleby /grupy gleby/, polegająca na obserwacji zachowania się próbki podczas rozcierania jej w palcach. Metoda ta jest szybka i wykonywana bez pobierania opłaty, Metodę tą traktuje się jako przybliżoną, ale jest ogólnie stosowana.

  • Skład granulometryczny

Skład granulometryczny jest podstawowym wskaźnikiem charakteryzującym właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne danej gleby. Oznaczenie składu granulometrycznego metodą laserową w laboratorium stacji pozwala precyzyjnie określić grupę granulometryczną a tym samym kategorię agronomiczną badanej gleby. Ma ona duży wpływ na ocenę wyników badań, a w dalszej kolejności na ustalenie dawek nawozów. Dokładne określenie składu granulometrycznego jest głównie stosowane w badaniach monitoringowych oraz innych specjalnych zleceniach.

 

Opłata Cennik (34)