Pobór próbek :

 • gleb - dla potrzeb doradztwa nawozowego oraz do stosowania osadów ściekowych (pobór akredytowany - akredytacja przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) na pobieranie próbek glebowych uzyskana we wrześniu 2013r.),
 • nawozów mineralnych i środków wapnujących (pobór akredytowany - akredytacja uzyskana 26.09.2014).

Badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego:

Badania gleb, ziem i podłoży ogrodniczych:

Badania roślin:

Badania nawozów i środków wspomagających uprawę roślin:

Badania osadów ściekowych:

Opiniowanie i wykonywanie planów nawozowych dla ferm:

 

NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ:

 • określenie zalecanych dawek wapna
 • sporządzanie planów nawożenia
 • opiniowanie planów nawożenia zgodnie z ustawą
 • wydawanie opinii z zakresu stosowania nawozów
 • wydawanie opinii w zakresie zawartości poszczególnych pierwiastków w różnych elementach środowiska (gleba, woda)
 • opracowywanie bilansu azotu
 • opracowywanie zaleceń nawozowych oraz map odczynu i zasobności gleby
 • opracowywanie raportów na potrzeby organów administracji
 • wydawanie publikacji i materiałów informacyjnych w zakresie prowadzonej działalności

 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:

 

BADANIA MONITORINGOWE: