UWAGA: W niektórych przeglądarkach pliki PDF mogą wyświetlać się nieprawidłowo. W takim przypadku prosimy najpierw zapisać dokument na komputerze, następnie otwierając przez aplikację Adobe Reader, wydrukować i wypełnić.

1) DRUKI PODSTAWOWYCH ZLECEŃ

I) Gleby z gruntów ornych i użytków zielonych:

Zlecenie - pH, makroelementy

Zlecenie - pH, makroelementy + wyliczenie dawki CaO lub CaO+MgO

Zlecenie - pH, makroelementy + mikroelementy

Zlecenie - pH, makroelementy + pusta pozycja

Zlecenie - azot mineralny

Dla każdej gminy należy wypełnić osobny dokument, załączyć kartę informacyjną oraz (jeśli zlecono wykonanie planu nawożenia) kartę informacyjną do planu nawożenia:

Karta informacyjna do zlecenia (plik podlegający edycji)

Karta informacyjna do planu nawożenia (PDF)

Karta informacyjna do planu nawożenia (plik podlegający edycji)

II) Gleby z sadów (drzewa i krzewy owocowe):

Zlecenie - pH, makroelementy

Zlecenie - pH, makroelementy + zalecenia sadownicze

Zlecenie - pH, makroelementy + mikroelementy + zalecenia sadownicze

Dla każdej gminy należy wypełnić osobny dokument, załączyć kartę informacyjną oraz (jeśli zlecono wykonanie zaleceń nawozowych) kartę informacyjną do zaleceń sadowniczych:

Karta informacyjna do zlecenia (plik podlegający edycji)

Karta informacyjna do zaleceń sadowniczych (plik podlegający edycji)

III) Gleby i podłoża ogrodnicze (ogródki warzywne, warzywa polowe, trawniki, uprawy truskawek):

Zlecenie - pakiet główny

Zlecenie - pakiet główny + zalecenia ogrodnicze

Zlecenie - pakiet główny + mikroelementy

W przypadku zaleceń ogrodniczych należy załączyć kartę informacyjną:

Karta informacyjna do zaleceń ogrodniczych (plik podlegający edycji)

IV) Pozostałe:

Zlecenie - nawozy organiczne i naturalne, organiczno-mineralne, kompost, środki wspomagające uprawę roślin

Zlecenie - wapna nawozowe i środki wapnujące niezawierające magnezu

Zlecenie - wapna nawozowe i środki wapnujące zawierające magnez

Zlecenie - nawozy mineralne

Zlecenie - materiał roślinny