INFORMACJA NA TEMAT PRYWATNOŚCI

Nasza witryna umożliwia skorzystanie z formularza kontaktowego, który gromadzi pewne informacje dotyczące użytkowników witryny. W ramach naszych działań dbamy o ochronę prywatności użytkowników i chcemy, aby każda osoba korzystająca z formularza kontaktowego wiedziała, jakie dane są zbierane i w jaki sposób są przetwarzane.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z zasadami RODO, administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego jest Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych, prosimy skontaktować się z nami za pomocą informacji kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Zebrane przez nas dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia nam udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub skomentowania zgłoszenia, którego treść została przesłana za pomocą formularza kontaktowego. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji tych celów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Rodzaje zbieranych danych osobowych:

Podczas korzystania z formularza kontaktowego, zbieramy następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść zgłoszenia, które zostaje przesłane przez użytkownika. 

Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu szereg praw, w tym m.in. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Okres przechowywania danych osobowych:

Zebrane przez nas dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji celów, dane te zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych:

Dbałość o bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem. Stosujemy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przetwarzane przez nas przed ich nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.