1. Oświadczenie w sprawie dostępności.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848 z późn. zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.oschr.org 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-17

2. Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Aktualnie strona internetowa OSChR we Wrocławiu spełnia wszystkie standardy dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-17

3. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretariatem OSChR we Wrocławiu pod nr telefonu: (71) 322 50 37 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich części. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie należy poinformować o tym wnoszącego żądanie oraz podać nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, OSChR we Wrocławiu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

4. Dostępność architektoniczna.

Budynek Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu usytuowany jest w oficynie placu św. Macieja 5 (dzielnica Nadodrze). Do Stacji można dotrzeć na dwa sposoby:

  • pieszo - należy wejść do bramy nr 5 przy pl. św. Macieja, wyjść na dziedziniec otoczony zabudową mieszkaniową i udać się do jednego z dwóch, niskich budynków z czerwonej cegły (budynek po lewej stronie),
  • samochodem lub pieszo - wjazd mieści się przy ul. Jedności Narodowej, brama nr 64 (mapa dojazdu oraz film poglądowy znajdują się w zakładce Dane teleadresowe).

Do budynku Stacji prowadzą dwa wejścia:

  • nr 1 (wejście główne) - po jednym schodzie, nadzorowane przez Sekretariat,
  • nr 2 - po czterech schodach, nadzorowane przez Punkt Obsługi Klienta.

Wejścia do budynku, w tym do Punktu Obsługi Klienta, nie mają podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, a także nie są zabezpieczone barierką, umożliwiającą wejście osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją ruchu.

Wejścia dozorowane są poprzez zamontowane domofony oraz dzwonki przywoławcze. Przy wejściu głównym zamontowany jest wielofunkcyjny domofon z podglądem wizyjnym.

Wewnętrzne klatki schodowe zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku oraz posiadają równomierne oświetlenie. Korytarze umożliwiają pełną komunikację wewnątrz budynku, z wyłączeniem stref objętych kontrolą dostępu. W obiekcie występują progi podłogowe. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Obecnie OSChR we Wrocławiu nie ma możliwości zapewnienia osobom z niepełnosprawnością ruchową swobodnego poruszania się w budynku. Istnieje możliwość dostosowania obsługi do potrzeb osoby z dysfunkcją ruchu. W tym celu prosimy o kontakt z Sekretariatem OSChR we Wrocławiu pod nr telefonu: (71) 322 50 37. Pracownik Stacji udzieli Państwu niezbędnych informacji oraz pomocy.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego (PDF).